Yksisivuisen ja monisivuisen kotisivun erot

Tässä artikkelissa vertaillaan yksisivuisia kotisivuja, jotka sopivat tiiviiseen viestintään ja ovat kustannustehokkaita sekä monisivuisia kotisivuja, jotka mahdollistavat laajemman sisällön ja paremman hakukonenäkyvyyden erityisesti kilpailullisilla markkinoilla.

,
One pagerin ja monisivuisen erot

Yksisivuisen eli 'One page'-sivun ja monisivuisen kotisivun erot

Yksisivuinen ja monisivuinen kotisivu ovat kaksi täysin erilaista lähestymistapaa toimivan kotisivukokonaisuuden suunnittelussa. Yksisivuinen kotisivu, kuten nimestä voi päätellä, koostuu yhdestä sivusta, kun taas monisivuinen kotisivu koostuu useammasta sivusta. Molempia ohjataan navigointipalkin avulla.

Yksisivuinen kotisivu soveltuu erinomaisesti tapauksiin, joissa on tarve välittää lyhyt ja ytimekäs viesti tai esitellä yksittäistä tuotetta tai palvelua. Se toimii erityisesti tilanteissa, joissa halutaan pitää kävijän huomio kiinnittyneenä yhteen aiheeseen tai välittää selkeä ja suoraviivainen kutsu toimintaan. Yksisivuisia kotisivuja käytetään paljon mainonnassa ns. laskeutumissivuna.

Monisivuinen kotisivu tarjoaa mahdollisuuden syvemmälle sisällölle ja mahdollistaa laajemman informaation jakamisen eri aiheista ja palveluista. Se auttaa myös parantamaan hakukonenäkyvyyttä, sillä jokainen sivu voi olla optimoitu eri avainsanoille ja houkutella erilaista kävijäkuntaa. Lisäksi eri välilehdillä voidaan ohjata asiakasta tekemään eri toimintoja tai esimerkiksi pyytää tutustumaan lisää ja ohjata vierailija toiselle välilehdelle.

Kun pohditaan yksisivuisen ja monisivuisen kotisivun välisiä eroja, on tärkeää huomioida myös kävijän kokemus. Yksisivuinen sivusto ohjaa kävijää läpi tarinan tai viestin yhdellä sivulla, mikä voi tarjota tehokkaan ja vaikuttavan kokemuksen. Toisaalta monisivuinen sivusto antaa kävijälle mahdollisuuden syventyä tarkemmin eri osa-alueisiin ja palveluihin, mikä voi olla tärkeää useita palveluja tai tuotteita tarjoavalle yritykselle. Monisivuisessa kotisivussa voidaan helposti linkittää, mainostaa sekä jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vain yhtä tiettyä tuotetta ja palvelua.

Kustannukset, Google- tai muu mainonta?

Hinnan osalta yksisivuinen kotisivuprojekti on taloudellisesti edullisempi vaihtoehto. Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla tai aloilla, joilla kilpailu ei ole niin kovaa, se voi saavuttaa myös hyvän orgaanisen näkyvyyden hakukoneissa. Ns. One page-sivulle voidaan toteuttaa maksullista Google-mainontaa kausiluontoisesti. Yksisivuinen tulee nopeasti monisivuista kalliimmaksi, jos se ei pärjää orgaanisesti hakukoneissa ja pelkällä mainonnalla haetaan liikennettä sivuille.

Monisivuinen kotisivu voi olla välttämätön suuremmilla markkina-alueilla, joilla kilpailuedun säilyttäminen ja hakukonenäkyvyyden optimointi ovat avainasemassa. Sivulle.comin toteuttamat monisivuiset kotisivut saavuttavat todistettavasti hyvän orgaanisen näkyvyyden alasta ja kaupungista riippumatta. Kun orgaaninen näkyvyys on saavutettu, ei maksettua mainontaa välttämättä lainkaan tarvita.

Me autamme valitsemaan oikean kotisivukokonaisuuden!

Jokainen projekti on aina analyyttistä suunnittelua, jossa huomioidaan yrityksen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Lopullinen päätös yksisivuisen tai monisivuisen kotisivun suhteen riippuu siis useista tekijöistä, kuten tavoitteista, haasteista, budjetista, kohdeyleisöstä ja kilpailuympäristöstä.

Toivottavasti tämä syventävä tieto auttaa hahmottamaan kotisivuprojektin eri vaihtoehtoja entistä paremmin!

Takaisin blogin etusivulleBlogin etusivulle Katso kotisivupalvelumme

Haluatko vinkkejä verkkonävyyteesi? Jätä yhteystiedot:

back to top